ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Perfect English โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2564,19:10   อ่าน 310 ครั้ง