ผลงานครู
ชื่อผลงาน : 2563 : รายงานการนิเทศการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาของอค์กรปกครองท้องถิ่น ระดับจังหวัด ของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
ชื่ออาจารย์ : นายมงคล เมืองประทุม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2563,16:05  อ่าน 558 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสติปัญญา ของกิลฟอร์ด สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางปิยะธิดา ศักดิ์ดาดวง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2561,14:02  อ่าน 687 ครั้ง
รายละเอียด..