ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 ม.ค. 66 ถึง 07 ม.ค. 66 ประชุมผู้ปกครอง
29 ธ.ค. 65 กีฬาสี อัญชัญเกมส์ 2022
24 ธ.ค. 65 การแข่งขันว้นคนเก่ง
02 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ