ข่าวประชาสัมพันธ์
เพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งเเต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2566 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด)
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 66
คู่มือระเบียบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 66
สรุปผลการแข่งขันโครงการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและพนักงานครูเทศบาล ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 65
สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 65
6 มาตรการ รับส่งนักเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด 19
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 65
รับสมัครนักเรียนชั้น อนุบาล 1 ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2565 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด) ณ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการแก้โจทย์ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิค TGT เรื่อง สนุกคิดกับทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างการจดจำคำศัพท์และ ทักษะการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (OPAC Model)
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Perfect English โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 64