สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิมานแผ่รัศมีบนหลังช้างเอราวัณ