ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

น.ส.วิชุดา รัตนจินดา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางชวัลณัฏฐ์ ขำดำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางมนัญญา จอมประเสริฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

น.ส.กนกกาญจน์ ลิ้มสกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางกชพร หอมขจร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางกองทรัพย์ บัวตรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

น.ส.เยาวรัตน์ โพธิยารังรัศมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

น.ส.ธีรารัตน์ พงษ์วิวัฒิวราภา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางโสรัสดา ปัญญายงค์
ครู คศ.3

นายเอกรัตน์ จันทิมา
ครู คศ.3

นางอัจฉรีพร พงษ์สุพรรณ
ครู คศ.3