เพลงโรงเรียน
คาราโอเกะ มนต์ม่วงขาว
https://www.youtube.com/watch?v=wUfxI0t23YM